Tehničko savjetovanje na realizaciji projektiranja Javne podzemne garaže HNK u Zagrebu sa uređenjem Trga Maršala Tita
Vrijeme: 2009. godina
Površina: 19.861 m2
Broj parkirnih mjesta: 533
Broj etaža : 4 podzemne garaže
Projektant: Boris Popović, dia (APZ), 3D: Ivan Laškarin, dia (APZ)
Investitor: Grad Zagreb