Obnova Teatar &TD – Talijanski paviljon
Projekt: 2020
Površina (BRP): 1294 m2
Projekt: Boris Popović, dia
Konzervatorski nadzor ispred Grada Zagreba: Sanja Veršić, dia
(Odjel za istraživanje, zaštitu i mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara)
Vođenje projekta: FIM INŽENJERING doo
Naručitelj: Studentski Centar u Zagrebu
Fotografije: Državni arhiv u Zagrebu