Sportska dvorana uz O.Š. “Josip Badalić” u Graberju Ivanićkom
Idejni projekt: 2019
Izvedba: 2021-
Površina (BRP): 1008 m2
Projekt: Boris Popović, dia
Naručitelj: Grad Ivanić-Grad