Svjetska izložba EXPO 2000 Hannover, Njemačka
Trajanje: 01.06. – 31.10. 2000.
Tema: Čovjek, priroda, tehnologija / Humankind, Nature, Technology
Projekt: 3LHD
Fotografije: Damir Fabijanić