Uređenje Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama
Idejno rješenje: 2014
Površina (BRP): 3.250 m2
Autor: Boris Popović, dia
Naručitelj: Grad Varaždinske Toplice