Uređenje Trga Stjepana Radića u Crikvenici
Izvedba: 2012/2013
Površina (BRP): 12.000 m2
Projekt: Nenad Ravnić dia, NFO doo
Nadzor: Melita Dminić dig
Investitor: Grad Crikvenica
Izvođač: GP KRK dd