Uređenje prometnice i parkirališta zgrade POS u Varaždinu
Izvedba: 2012/2013
Površina: 5000 m
Projekt: Maja Kireta dia
Nadzor: Mladen Jugović dig
Investitor: Grad Varaždin
Izvođač: Cesta Varaždin