Rekonstrukcija hotela Katarina u Selcu – Faza 2
Investitor: Jadran d.d.
Izvedba: 2016 i 2017
Površina: u rekonstrukciji 7500 m2
Nadzor: Mladen Jugović, dipl.ing.građ.