Energetska obnova pročelja Komunalnog centra u Ivanić-Gradu
Izvedba: 2014/2015
Površina: oko 540 m2
Nadzor: Mladen Jugović dig
Investitor: Grad Ivanić-Grad
Izvođači: “Ta-grad” doo i “Elektrocentar Petek” doo