Izgradnja školske sportske dvorane uz Osnovnu školu Posavski Bregi
Investitor: Grad Ivanić-Grad
Izvedba: 2018-19
Površina zahvata: 1330 m2
Izvoditelj: KAPITEL d.o.o.
Nadzor: Melita Dminić, dipl.ing.građ.