Energetska obnova pročelja Dječjeg vrtića Žeravinec u Ivanić-Gradu
Izvedba: 2015
Površina: oko 1853 m2
Nadzor: Mladen Jugović, dig