Rekonstrukcija wellnessa u hotelu Katarina
Investitor: Jadran d.d.
Izvedba: 2017
Površina: 750 m2
Izvoditelj: Izgradnja Futura d.o.o.
Nadzor: Mladen Jugović, dipl.ing.građ.