Javna podzemna garaža KAPUCINSKI TRG u Varaždinu
Trajanje: 2010/2013. godina
Investicijska vrijednost: 44.500.000,00 kn
Površina: 12.800 m2
Broj parkirnih mjesta: 447
Broj etaža: 2 etaža ispod zemlje
Projekt:ADB doo
Investitor:Crtorad doo
Model financiranja:koncesija
Vođenje projekta:Mladen Jugović, dig