Na Javnom natječaju za multidisciplinarno idejno rješenje Hrvatskog nastupa na međunarodnoj izložbi EXPO 2012 Yeosi, Koreja, autorski tim:

Boris Popović, arhitektura,
Bojan Gagić i Mijo Gladović, luminoakustika, multimedija,
Igor Stanišljević i Marko Baus – Parabureau, grafički dizajn,
dobio je 2. nagradu!