Tvrtka FIM INŽENJERING i Mladen Jugović, kao ovlaštena osoba, 15.srpnja 2013. dobili su Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za:
– Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
– Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
– Provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina, u dijelu koji se odnosi na arhitektonski odnosno građevinski dio tehničkog sustava zgrade.

Popis propisa za energetsko certificranje:
Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada, NN 36/10
Odluka o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskog certificiranja
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN 110/08, 89/09