Prometnica Mraclinska Dubrava
Izgradnja pristupne prometnice od D30 prema odlagalištu otpada
Naručitelj: Grad Velika Gorica
Izvedba: 2019-20
Izvoditelj: VG Komunalac
Nadzor: Mladen Jugović, dipl.ing.građ.