Izgradnja šetnice uz rijeku Lonju
Investitor: Grad Ivanić-Grad
Projektant: Atmosfera
Izvedba: 2016
Dužina: oko 800 m
Nadzor: Melita Dminić, dipl.ing.građ.