Nadzor
Policija Velika Gorica

Policija Velika Gorica

Policijska postaja Velika Gorica - rekonstrukcija i dogradnja
Izvedba: 2014/2015
Površina: oko 2180 m2
Nadzor: Melita Dminić, dig
Komunalni centar u Ivanić-Gradu

Komunalni centar u Ivanić-Gradu

Energetska obnova pročelja Komunalnog centra u Ivanić-Gradu
Izvedba: 2014/2015
Površina: oko 540 m2
Nadzor: Mladen Jugović dig
Rekonstrukcija hotela Katarina u Selcu

Rekonstrukcija hotela Katarina u Selcu

Rekonstrukcija hotela Katarina u Selcu
Investitor: Jadran d.d.
Izvedba: 2016
Nadzor: Mladen Jugović, dipl.ing.građ.
Uređenje prometnice i parkirališta zgrade POS u Varaždinu

Uređenje prometnice i parkirališta zgrade POS u Varaždinu

Uređenje prometnice i parkirališta zgrade POS u Varaždinu
Izvedba: 2013
Nadzor: Mladen Jugović, dig
Ulica Adolfa Wisserta u Varaždinu

Ulica Adolfa Wisserta u Varaždinu

Ulica Adolfa Wisserta u Varaždinu
Izvedba: 2013
Nadzor: Mladen Jugović, dig
Uređenje Trga Stjepana Radića u Crikvenici

Uređenje Trga Stjepana Radića u Crikvenici

Uređenje Trga Stjepana Radića u Crikvenici
Izvedba: 2013
Površina (BRP): 12.000 m2
Nadzor: Melita Dminić, dig
Uređenje Kapucinskog trga u Varaždinu

Uređenje Kapucinskog trga u Varaždinu

Uređenje Kapucinskog trga u Varaždinu
Izvedba: 2013
Površina (BRP): 12.000 m2
Vođenje projekta i nadzor: Mladen Jugović, dig
Zgrada u Grškovićevoj ulici u Zagrebu

Zgrada u Grškovićevoj ulici u Zagrebu

Nadzor nad izgradnjom i uređenjem interijera zgrade u Grškovićevoj ulici u Zagrebu
Izvedba: 2012/2013
Površina (BRP): 634 m2
Nadzor: Mladen Jugović, dig
Poslovna zgrada u Velikom Polju

Poslovna zgrada u Velikom Polju

Poslovna zgrada u Velikom Polju
Idejni projekt: 2012
Površina (BRP): 800 m2
Projekt: Boris Popović, dia
Vođenje projekta: Mladen Jugović, dig
Dječji vrtić Žeravinec u Ivanić-Gradu

Dječji vrtić Žeravinec u Ivanić-Gradu

Energetska obnova pročelja Dječjeg vrtića Žeravinec u Ivanić-Gradu Izvedba: 2015 Površina: oko 1853 m2 Nadzor: Mladen Jugović, dig
Samostan Miramarska, Zagreb

Samostan Miramarska, Zagreb

Nadzor nad izgradnjom Samostana sestara Klanjateljica krvi kristove – Miramarska 100
Trajanje: 1998/1999. godina
Samostan Kloštar Ivanić

Samostan Kloštar Ivanić

Nadzor nad izgradnjom Samostana školskih sestara Franjevki – Kloštar Ivanić
Trajanje: 1994/1995 godina